magicznabielizna.pl

(podstawowe dane sklepu zaindeksowane przez eKup)
Ikona Sklepu
Ikona magicznabieliznapl
Produkty w eKup.pl
10768
Data następnego pobrania danych do aktualizacji
2019-03-11
Oferta Pracy
Ta funkcja dostępna jest tylko dla sklepów PREMIUM


Opłać usługę Premium

(płatna usłauga zapewnia lepszą widoczność marki)

Dane Podstawowe (Logowanie i Opłata)

Dane Dodatkowe (Umowa i Faktura)

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Ekup Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-439 ul. Zdobnicza 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692272, REGON 368142858, NIP 5223099156, prowadzącą serwis eKup.pl., celem realizacji oferowanych usług jak równieżw celach marketingowych.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z regulaminem w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.Link do Regulaminu