Polityka z Internetu

Nie lubię niedzieli

dowcip o niedzieli

Nie lubię niedzieli