Polityka z Internetu

Tajemnica bankowa

Grafika przesłuchanie

Odmawiam odpowiedzi. Obowiązuje mnie tajemnica bankowa